SZARP http://www.szarp.org

System zbierania, archiwizacji i prezentacji danych w miejskich systemach ciepłowniczych

Niniejszy dokument opisuje ogólnie systemu SZARP, jego cechy, funkcjonalność i budowę.


Spis treści
1. Wstęp
2. Elastyczność
3. Niezawodność
4. Ekonomiczność
5. Zrealizowane instalacje
6. Opis programów
6.1. Demon linii
6.2. Parcook
6.3. Meaner
6.4. Raporter
6.5. Program Przeglądający
6.6. Kontroler
6.7. Analiza
6.8. Ekstraktor
6.9. Schemat
6.10. Backup
6.11. Sterowanie
6.12. Pomocnicze
7. Historia systemu SZARP

1. Wstęp

Każdy, nawet niewielki system ciepłowniczy (ciepłownia o mocy zainstalowanej rzędu 10MW, kilka węzłów grupowych) rozpatrywany jako całość, jest niezwykle skomplikowanym obiektem o ogromnej ilości opisujących go parametrów. Temperatura spalin kotła, przepływ wody przez wymiennik C.O. na węźle, poziom wody w kolumnie odgazowywacza - to tylko niektóre z setek wielkości charakteryzujących pracę systemu ciepłowniczego. Ich mnogość w połączeniu z rozproszeniem występowania (biorąc pod uwagę węzły cieplne - jest to obszar o promieniu liczonym w kilometrach) sprawia, że niemożliwe jest ich śledzenie, a tym bardziej analiza bez komputerowych narzędzi wspomagających.

Rysunek 1. Wygląd pulpitu operatora systemu komputerowego - na pierwszym planie jeden z programów systemu SZARP

Firma PRATERM już od 1992 roku instaluje w zautomatyzowanych przez siebie ciepłowniach systemy komputerowe do zbierania, archiwizacji i prezentacji parametrów pracy SZARP (por. Rysunek 1) . Lata doświadczeń eksploatacyjnych doprowadziły do opracowania modelu takiego systemu przeznaczonego do efektywnej i niezawodnej pracy w polskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych. Schemat systemu pokazuje Rysunek 2.

Rysunek 2. Struktura komputerowego systemu zbierania, archiwizacji i prezentacji danych

System SZARP składa się z następujących elementów: