SZARP http://www.szarp.org

System zbierania, archiwizacji i prezentacji danych w miejskich systemach ciepłowniczych

Niniejszy dokument opisuje ogólnie system SZARP, jego cechy, funkcjonalność i budowę.


Spis treści
1. Wstęp
2. Zrealizowane instalacje
3. Historia systemu SZARP
4. Dokumentacja użytkownika
5. Dokumentacja techniczna

1. Wstęp

Każdy, nawet niewielki system ciepłowniczy (ciepłownia o mocy zainstalowanej rzędu 10MW, kilka węzłów grupowych) rozpatrywany jako całość, jest niezwykle skomplikowanym obiektem o ogromnej ilości opisujących go parametrów. Temperatura spalin kotła, przepływ wody przez wymiennik C.O. na węźle, poziom wody w kolumnie odgazowywacza - to tylko niektóre z setek wielkości charakteryzujących pracę systemu ciepłowniczego. Ich mnogość w połączeniu z rozproszeniem występowania (biorąc pod uwagę węzły cieplne - jest to obszar o promieniu liczonym w kilometrach) sprawia, że niemożliwe jest ich śledzenie, a tym bardziej analiza bez komputerowych narzędzi wspomagających.

Lata doświadczeń eksploatacyjnych doprowadziły do opracowania modelu systemu przeznaczonego do efektywnej i niezawodnej pracy w polskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych.