6.4.3. Przykłady wpisów w params.xml

Poniżej zamieszczony jest przykład wpisu w params.xml (sekcja drawdefinable) definiujący parametr LUA na poziomie programu przeglądającego:

<param name="Sieć:Sterownik:Stopniodni" short_name="StD" draw_name="Stopniodni" unit="-" prec="1">
      <define type="LUA" lua_formula="va" lua_start_date_time="2008-01-01 00:00">
          <script><![CDATA[
              local ct
              ct = p("prza:Sieć:Sterownik:Temperatura zewnętrzna", t, PT_DAY)
              if not(in_season("prza", t)) and ct < 18 then
                v = 18 - ct
              else
                v = 0
              end
          ]]></script>
      </define>
      <draw title="Stopniodni" min="0" max="30" special="hoursum"/>
</param>
Atrybut lua_formula o wartości va mówi że średnie parametru obliczane są jako średnia z policzonych za pomocą formuły poszczególnych wartości w obejmowanym przez średnią okresie (zobacz Sekcja 5.2.8).

Przedział czasowy, dla którego wyliczane są wartości parametru jest zawężony przez podanie atrybutu lua_start_date_time

Natomiast poniżej podany jest przykład wpisu w params.xml (sekcja defined) dotyczącego parametru definiowalnego LUA na poziomie programu parcook:

<param name="Lua:Param:flipflop" short_name="FF" draw_name="Flip flop" unit="-" prec="0" base_ind="auto">
	<define type="RPN" formula="null">
		<script>
		<![CDATA[
			local pv = i("Lua:Param:flipflop")
			if isnan(pv) then
				v = 1
			elseif pv == 1 then
				v = 2
			else
				v = nan()
			end
		]]>
		</script>
	</define>
	<draw title="Przykład formuły LUA w programie parcook" min="0" max="10" order="4"/>
</param>
Należy zwrócić uwagę na to, iż atrybut type ma wartość "RPN", a formula "null". Formuła definiuje parametr, który w poszczególnych przebiegach programu zmienia swoją wartość - kolejno 1, potem 2, potem brak danych i od nowa.