Rozdział 7. Obsługiwane urządzenia

Spis treści
7.1. Sterownik alstdmn
7.2. Sterownik aqtdmn
7.3. Sterownik boruta_fp210
7.4. Sterownik boruta_lumel
7.5. Sterownik boruta_modbus
7.6. Sterownik boruta_wmtp
7.7. Sterownik boruta_zet
7.8. Sterownik borutadmn
7.9. Sterownik calcdmn
7.10. Sterownik calecdmn
7.11. Sterownik dbdmn
7.12. Sterownik ddedmn
7.13. Sterownik dlmsdmn
7.14. Sterownik dpafdmn
7.15. Sterownik dprdmn
7.16. Sterownik eapnetdmn
7.17. Sterownik endmn
7.18. Sterownik execdmn
7.19. Sterownik fp2kdmn
7.20. Sterownik iecdmn
7.21. Sterownik ifcl5dmn
7.22. Sterownik k601dmn
7.23. Sterownik kamsdmn
7.24. Sterownik kwmsdmn
7.25. Sterownik lbdmn
7.26. Sterownik lecdmn
7.27. Sterownik lecmdmn
7.28. Sterownik linedmn
7.29. Sterownik lmldmn
7.30. Sterownik logdmn
7.31. Sterownik mbdmn
7.32. Sterownik mbrtudmn
7.33. Sterownik mbtcpdmn
7.34. Sterownik mbusdmn
7.35. Sterownik melsdmn
7.36. Sterownik muksdmn
7.37. Sterownik npozytondmn
7.38. Sterownik nrsdmn
7.39. Sterownik pafdmn
7.40. Sterownik polludmn
7.41. Sterownik pozytondmn
7.42. Sterownik prodmn
7.43. Sterownik pythondmn
7.44. Sterownik ratedmn
7.45. Sterownik sampledmn
7.46. Sterownik sbusdmn
7.47. Sterownik setdmn
7.48. Sterownik snap7dmn
7.49. Sterownik sre2dmn
7.50. Sterownik tcpdmn
7.51. Sterownik tensdmn
7.52. Sterownik testdmn
7.53. Sterownik unitedmn
7.54. Sterownik wlkdmn
7.55. Sterownik zmddmn

Do komunikacji z urządzeniami SZARP wykorzystuje sterowniki, zwane też ze względów historycznych demonami linii. Rozdział zawiera spis aktualnie dostępnych w systemie SZARP sterowników. Opisy tworzone są automatycznie na podstawie kodu źródłowego, stąd też nie wszystkie muszą być w danej chwili kompletne, część opisów może być też dostępna jedynie w języku angielskim.

Specyfikacja w opisie sterownika oznacza zgodność z daną klasą specyfikacji, gdzie wyższy numer oznacza nowszą klasę. Poszczególne klasy to:

  • 4 - sterownik wykorzystuje API DaemonConfig do konfiguracji i IPCHandler do komunikacji z systemem SZARP.

  • 3 - sterownik nie spełnia wymagań klasy 4, ale czyta konfigurację wyłącznie z params.xml (lub linii komend podawanej przez parcooka).

  • 2 - sterownik nie spełnia wymagań klasy 3 (np. wymaga plików konfiguracyjnych w formacie SZARP 2.1, ale korzysta do komunikacji z SZARP, logowania itp. z API libSzarp.

  • 1 - sterownik nie spełnia wymagań klasy 2, np. we własnym zakresie łączy się do mechanizmów IPC SZARP lub ma własny mechanizm logowania.

7.1. Sterownik alstdmn