5.2.15. Elementy boilers oraz boiler

W elemencie params może znajdować się element boilers zawierający konfiguracje kotłów, których praca podlega analizie. Element boilers zawiera co najmniej jeden element boiler, opisujący konfigurację pojedynczego kotła.

W ramach elementu boiler dopuszczalne i wymagane są następujące atrybuty:

Element boiler obowiązkowo musi zawierać trzy elementy interval.