5.2.14. Elementy defined i drawdefinable

Poza opisanymi wcześniej elementami device w głównym elemencie params mogą występować jeszcze elementy defined i drawdefinable. Oba zawierają elementy param - listę parametrów definiowalnych. Różnica polega na tym, że w elemencie defined mamy parametry definiowalne wyliczane przez parcooka (a więc z typem formuły "RPN"), a w elemencie drawdefinable wyliczane przez program przeglądający, a więc z typem formuły "DRAWDEFINABLE", nie mogą też one wchodzić w skład raportów ani mieć indeksu w bazie.