5.2.10. Element draw

Element draw opisuje wykres, na którym ma być widoczna wartość parametru w programie przeglądającym. Podobnie jak w przypadku raportów, można umieścić kilka takich elementów, umieszczając w ten sposób parametr na kilku wykresach. Element draw ma następujące atrybuty:

Przykładowy opis wykresu może wyglądać tak:
        <draw title="Kocioł WR 5 - temperatury" prior="81" color="cyan" min="0"
max="150" order="2"/>