5.2.9. Element raport

Kolejnym elementem mogącym wystąpić wewnątrz elementów param jest element raport. Jego obecność oznacza, że opisywany parametr ma wystąpić w raporcie o podanej nazwie. Jeżeli parametr ma wystąpić w kilku raportach, należy umieścić kilka elementów raport. Możliwe atrybuty to:

Przykład:
        <raport title="Kocioł WR 5" description="temperatura zadana"
		filename="Kocioł_WR_5.rap" order="1"/>
Wszystkie elementy raport z danym tytułem tworzą opis jednego raportu.