5.2.6. Element param

Najważniejszą częścią elementu unit są elementy param, opisujące parametry odczytywane ze sterownika. Identyfikatorem parametru jest nazwa, unikalna w obrębie całej konfiguracji. To, jakiemu fizycznemu parametrowi odpowiada dany opis, jest ustalane na podstawie kolejności parametrów w jednostce komunikacyjnej - kolejność opisów musi odzwierciedlać kolejność parametrów ze sterownika. Możliwe atrybuty to:

Opis parametru uzupełniają elementy wchodzące w skład elementu param. Są to elementy value, define, raport, draw i analysis(występują właśnie w tej kolejności).

Dodatkowo parametr może zawierać element doc z przestrzeni nazw http://www.praterm.com.pl/SZARP/ipk-extra, którego tekstowa zawartość jest używana jako dokumentacja parametru na serwerze parametrów w sytuacji, kiedy nie zadziałają inne sposoby uzyskania dokumentacji (czyli dokumentacja generowana na podstawie dokumentacji programu technologicznego lub na podstawie formuły).