5.2.7. Element value

Wspomniane już elementy value opisują możliwe wartości parametrów dla parametrów dyskretnych. Jeżeli np. parametr może przyjmować wartości "Tak" i "Nie", którym w bazie odpowiadają wartości 1 i 0, to element param będzie zawierał dwa elementy value wyglądające tak:

        <value int="0" name="Nie"/>
        <value int="1" name="Tak"/>
Przykład pokazuje dwa możliwe (i wymagane) atrybuty elementu value: