13.3. Program paramd

Program paramd jest serwerem HTTP, który udostępnia informacje o wartościach parametrów zbieranych przez system SZARP w postaci dokumentów XML lub HTML. Dodatkowo udostępnia on również informacje o raportach zdefiniowanych w IPK, a także pozwala na definiowanie własnych raportów.

13.3.1. Konfiguracja programu

Konfiguracja programu jest trzymana w pliku /etc/szarp/szarp.cfg. Parametry są standardowo czytane z sekcji o nazwie paramd. Jeśli nie zostaną znalezione w tej sekcji, to będą szukane w sekcji głównej. Specyficzne dla programu są następujące parametry:

Poza tym w pliku powinna znaleźć się konfiguracja jednego lub więcej serwerów HTTP, zgodnie z opisem w rozdziale Sekcja 13.2.