13.2. Konfiguracja serwera HTTP

Serwer wykorzystuje bibliotekę libpar, główna konfiguracja jest więc zapisana w pliku /etc/szarp/szarp.cfg, którego format opisany jest w rozdziale Sekcja 4.1.

W sekcji o nazwie odpowiadającej nazwie konkretnego programu (a więc np. paramd) umieszczony jest parametr servers. Zawiera on listę oddzielonych spacjami sekcji, z których każda opisuje jeden proces - server.

Każda z takich sekcji zawiera następujące parametry:

Przykładowy plik konfiguracyjny może wyglądać na przykład tak:

:paramd

servers=local remote

:local
port=8081
allowed_ip=127.0.0.1

:remote
port=8082
auth=yes
ssl=yes
keypass=paramd
access=/opt/szarp/resources/paramd_access.conf
key=/opt/szarp/resources/server.pem
cert=/opt/szarp/resources/server.pem