5.3.5. Weryfikacja poprawności konfiguracji

Po wprowadzeniu poprawek do pliku IPK dobrze jest sprawdzić jego poprawność. Można w tym celu wykonać kilka kroków:

Poprawne przejście przez konfigurację wszystkich tych kroków daje dużą szansę na brak błędów w pliku.