2.5.3. Struktura opisu osi

Maxval x
Minval x
Maxrozsz x
Minrozsz x
Procrozsz x

Pola: