2.5.2. Struktura okna

WindowID
Title
NumberOfAxes_n
<opis_osi_0>
<opis_osi_1>
...
<opis_osi_n-1>
FirstDraw
NumberOfDraw_m
<opis_wykresu_1>
<opis_wykresu_2>
...
<opis_wykresu_m>
Każdy opis okna jest otoczony dodatkowymi liniami komentarza:
# okno x {
...
# koniec okna x }
które są automatycznie generowane przez program przy wymuszonym zapisie ekrnxxxx.cor. Nawiasy klamrowe ułatwiają przechodzenie od okna do okna w edytorze vi - klawiszem %.

Pola: