Rozdział 2. Konfiguracja programu

Notatka: Konfiguracja programu wymaga uprawnień administratora systemu i wiedzy na temat konfiguracji systemu SZARP!

Program uruchamia się komendą:

/opt/szarp/bin/scc
Powinien być uruchamiany przy starcie menedżera okien. Można to osiągnąć bądź w sposób specyficzny dla danego menedżera okien (grupa Autostart itp.), bądź też w sposób ogólny. Obecnie najlepszym sposobem jest umieszczenie odpowiedniego pliku w katalogu /etc/xdg/autostart (zgodnie ze standardami FreeDesktop.org). Operacja ta jest robiona automatycznie przy instalacji programu z pakietu.

Automatyczne uruchamianie w środowisku Windows osiągane jest przez umieszczenie linku do programu w folderze Autostart.

SCC pozwala na uruchomienie tylko jednej swojej kopii dla każdego użytkownika (ma to znaczenie dla serwerów, do których łączy się kilka X-terminali).

Uruchomienie programu z opcją -h lub --help spowoduje wypisanie krótkiej informacji o dostępnych opcjach.

SCC korzysta z biblioteki libparnt, a więc czyta opcje z pliku /etc/szarp/szarp.cfg, przy czym jest możliwość wpływania na te opcje z linii komend, za pomocą opcji typu '-Dprefix=byto'.

SCC wywołany z opcją -reload_menu powiadamia już działającą instancję aplikacji, by ponownie wczytała plik konfiguracyjny /etc/szarp/szarp.cfg. Spowoduje to zbudowanie od nowa głównego menu. Program SCC wywołany z powyższą opcją po przekazaniu komunikatu kończy działanie.

Sekcja w pliku /etc/szarp/szarp.cfg dotycząca programu nazywa się scc i może zawierać następujące parametry:

Wielkość liter w nazwach elementów nie ma znaczenia.

Jak zaznaczono w powyższym opisie, wszystkie ciągi tekstowe podawane jako parametry muszą być w podwójnych cudzysłowach. Znak '\' jest znakiem specjalnym, kolejny znak po nim jest bezwzględnie traktowany jak część napisu, wobec tego można użyć cudzysłowu przez '\"', zaś sam backslash wstawimy przez '\\'.

Dla ułatwienia wykrywania błędów program wypisuje na standardowe wyjście wykonywane komendy, wobec tego można uruchomić go w terminalu i obserwować, jakie komendy są wywoływane.

Domyślną wartość parametru menu jest następująca:

menu = CONFIG("$prefix$"), SEPARATOR, DOC, \
	ICON("/opt/szarp/resources/wx/icons/praterm16.xpm")
Tak więc, o ile konfiguracja jest zgodna z IPK, nie podanie żadnej wartości powoduje stworzenie menu z wszystkimi raportami i programem przeglądającym dla konfiguracji (oraz dokumentacją SZARP).

Przykładowa konfiguracja może wyglądać tak:

:scc
animate=yes
menu= 	CONFIG("kato"), \
	EXEC("Dyspozytor", "/opt/szarp/bin/dyspwx \
		-Dprefix=kato /opt/szarp/kato/config/t.dsc"), \
	ICON("/opt/szarp/resources/wx/icons/dysp16.xpm"), \
	SEPARATOR, \
	MENU("Inne ciepłownie", \
		DRAW("Bytów", "byto"), \
		ICON("/opt/szarp/resources/wx/icons/draw16.xpm"), \
		DRAW("Świdnik", "swid"), \
		ICON("/opt/szarp/resources/wx/icons/draw16.xpm"), \
		DRAWS(".*") \
	), \
	SEPARATOR, \
	DOC, \
	ICON("/opt/szarp/resources/wx/icons/praterm16.xpm"), \
	DONTGROUPBY("Ciepłownia", "Węzeł", ".*EC$")