Rozdział 1. Korzystanie z programu

Po uruchomieniu program widoczny jest jako ikona z biało-czerwonym logo systemu SZARP w obszarze tak zwanej tacki systemowej (ang. system tray). Tacka w systemach Windows oraz w środowisku graficznym KDE systemu Linux domyślnie znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu.

Rysunek 1-1. Przykładowy wygląd tacki systemowej z uruchomionym Centrum Sterowania

Obsługa programu odbywa się za pomocą myszki i jest bardzo prosta: