Rozdział 6. Konfiguracja

Zmiany ustawień możesz dokonać wybierając opcję "Konfiguracja" z menu. Po jej wybraniu pojawia się okno zawierające aktualne parametry pracy programu. Na dole okna widoczne są przyciski OK oraz Anuluj. Gdy wybierzesz pierwszy z nich, okno zostanie zamknięte, a program zapamięta wprowadzone przez Ciebie zmiany. Kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje zamknięcie okna i anulowanie wprowadzonych zmian.

Rysunek 6-1. Okno konfiguracji