Rozdział 5. Korzystanie z programu

Program ma postać ikony, która po uruchomieniu pojawia się na pasku zadań (w systemie Windows zlokalizowany jest on w prawym dolnym rogu ekranu). Po kliknięciu w ikonę pojawia się menu programu. Menu zawiera następujące elementy:

Rysunek 5-1. Menu programu