Rozdział 3. Pierwsze uruchomienie

Przed rozpoczęciem korzystania z programu musisz go wstępnie skonfigurować. Podczas pierwszego uruchomienia pojawi się narzędzie, mające postać tzw. kreatora, które poprosi Cię o podanie Twojej nazwy użytkownika, hasła oraz adresu serwera. Jeżeli nie znasz tych danych, skontaktuj się z administratorem serwera, który udostępnia Ci dane.

Rysunek 3-1. Pierwsze uruchomienie programu

Po zakończeniu procesu konfiguracji na Twoim pasku zadań pojawi się ikona programu. Kliknij na nią, wyświetli się menu zawierające następujące opcje: "Synchronizuj", "Konfiguracja", "Pomoc" oraz "Zamknij aplikację". Wybierz opcję "Synchronizuj" - spowoduje to pobranie danych. Za pierwszym razem proces pobierania danych może być dosyć czasochłonny. Jeżeli podczas tej operacji wystąpią błędy, pojawi się okienko informujące o wystąpieniu błędu oraz jego rodzaju - zobacz rozdział Rozdział 7. Jeżeli operacja zakończyła się pomyślnie, przejdź do rozdziału - Rozdział 4.