Rozdział 2. Instalacja programu

Notatka: SZARPa musisz zainstalować na partycji z systemem plików NTFS. SZARP nie będzie poprawnie funkcjonował, gdy zostanie zainstalowany na partycji FAT.

Instalację programu rozpoczynasz dwukrotnie klikając lewym klawiszem myszy na plik SzarpSetup.exe. Instalator zadaje tylko jedno pytanie - o nazwę katalogu, w którym program ma zostać zainstalowany. Możesz nacisnąć przycisk "Następny".

Po zainstalowaniu, program jest dostępny pod przyciskiem Start w menu Programy, podmenu SZARP. Zobacz rozdział "Pierwsze uruchomienie" - Rozdział 3.