Rozdział 1. Witamy w programie SSC

Synchronizator plików (SZARP Sync Client, SSC) to prosta aplikacja służąca do pobierania danych historycznych na lokalny komputer. Umożliwia to ich przeglądanie za pomocą programu SzarpDraw lub np. konwersję do innych formatów za pomocą programu Ekstraktor3.

Program pracuje pod systemami Windows oraz Linux. Przedstawione w dokumentacji zrzuty ekranu pochodzą z wersji dla Windows.