11.3. Konfiguracja BODASa do wysyłania danych z obiektu

Należy upewnić się, że zarówno na serwerze SZARPa, jak i na komputerze, na który będziemy chcieli wysyłać, jest zainstalowany program rsync, Poza tym, jeśli będziemy się łączyć przez sieć, komputery powinny być skonfigurowane do połączenia ssh bez konieczności wpisywania hasła. Użytkownikiem łączącym się będzie tu root, zaś na zdalnym komputerze najlepiej utworzyć specjalnego użytkownika, najlepiej bez hasła, z możliwością logowania się tylko za pomocą wymienionego klucza.

System SZARP może obsługiwać jednocześnie wiele sekcji push, które mogą dotyczyć różnych docelowych lokalizacji kopii bazy. Na przykład możemy chcieć mieć backup lokalny wykonywany co godzinę, kopię na innym terminalu w tej samej sieci uaktualnianą co 10 minut oraz łączyć się z serwerem internetowym, aby uaktualnić centralny backup bazy.

BODASa konfigurujemy podobnie jak inne rodzaje sekcji execute (zobacz opis). W pliku konfiguracyjnym SZARPa (/etc/szarp/szarp.cfg) trzeba zadeklarować żądane sekcje execute. Robimy to przez umieszczenie w sekcji o nazwie execute parametru execute_sections. Jego wartością powinna być lista oddzielonych spacjami sekcji push:

:execute
execute_sections=bodas1 bodas2 bodas3 ...

Teraz dla każdej z zadeklarowanych sekcji push należy utworzyć oddzielną sekcję w pliku konfiguracyjnym, a więc:

:bodas1

...

:bodas2

....
Kolejność wartości w parametrze execute_sections wyznacza kolejność uruchamiania sekcji przez SZARPa.

W każdej z tych sekcji należy umieścić następujące parametry:

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale o mechaniźmie execute - Sekcja 9.2.

Oto przykładowy fragment pliku konfiguracyjnego /etc/szarp/szarp.cfg, zawierający konfigurację BODASa dla wykonywania co 10 minut lokalnej kopii i codziennie o północy synchronizacji z bazą centralną na serwerze internetowym:

:execute
execute_sections=local_copy remote_copy

:local_copy
command_line=/opt/szarp/bin/szbpush terminal1 leg1
time=* * * * *

:remote_copy
command_line=/opt/szarp/bin/szbpush -c leg1@szarp.com leg1
time=* * * 0 5