Rozdział 12. Statusy modemów - opis zwracanych wartości.

12.1. Opis wartości

Do komunikacji między modemami używany jest skrypt modem_pooler.sh. Zwraca on pewne wartości, które następnie są widoczne w programie przeglądającym w postaci wykresu "Statystyki modemów". Brak wartości oznacza, że ciągu danych 10 minut nie podejmowano próby komunikacji z modemem.