Rozdział 13. ISL

Spis treści
13.1. Biblioteka serwera HTTP
13.2. Konfiguracja serwera HTTP
13.3. Program paramd
13.3.1. Konfiguracja programu
13.3.2. Dostęp do zasobów serwera paramd
13.3.3. Ustawianie wartości parametrów
13.3.4. Definiowanie własnych raportów
13.4. Wizualizacja z wykorzystaniem ISL - HOWTO
13.4.1. Opis działania
13.4.2. Instalacja i konfiguracja serwera ISL
13.4.3. Uruchomienie przykładowego schematu
13.4.4. Co można umieścić w schemacie
13.4.5. Edycja schematów w programie Inkscape

Rozdział opisuje elementy systemu ISL, udostępniającego dane z systemu SZARP za pomocą protokołu HTTP.

13.1. Biblioteka serwera HTTP

Program paramd oparty jest na prostej bibliotece realizującej funkcjonalność serwera HTTP. Biblioteka implementuje niewielki, ale funkcjonalny podzbiór protokołów HTTP w wersji 1.0 i 1.1, ale bez połączeń stałych (nagłówek "Connection: Keep-Alive"), gdyż implementowany serwer jest jednowątkowy i obsługuje tylko 1 połączenie na raz. Biblioteka odpowiada wersją protokołu taką samą, w jakiej przyszło zgłoszenie klienta. Obsługiwane są metody HTTP GET oraz POST. W przypadku błędów, biblioteka odsyła informację z kodem błędu HTTP, zgodnie z RFC 2616. Jedynym dostępnym kodowaniem wyjściowym jest UTF-8 (Unicode). Obsługiwana jest opcjonalna autoryzacja Basic, opcjonalnie połączenia HTTP można tunelować przez protokół SSL. Wykorzystywana jest biblioteka OpenSSL, zapewniająca obsługę protokołu SSL w wersji 2 i 3 oraz TSL.

Możliwe jest uruchomienie w ramach jednej aplikacji wielu serwerów, z różnymi opcjami, na różnych portach. Każdy serwer działa w ramach oddzielnego procesu.

Serwer testowany był z większością popularnych przeglądarek.