Rozdział 11. BODAS - Baza Ogólnopolska Danych Archiwalnych Systemu SZARP

Spis treści
11.1. Koncepcja systemu
11.2. Realizacja BODASa
11.3. Konfiguracja BODASa do wysyłania danych z obiektu

11.1. Koncepcja systemu

Celem pierwotnym było stworzenie centrum internetowego, na którym składowane i regularnie uaktualniane byłyby bazy danych historycznych wszystkich systemów posiadających SZARPa. Z czasem okazało się, że należy to uogólnić na przesyłanie i uaktualnianie baz między różnymi komputerami w taki sposób, aby proces przesyłania trwał jak najkrócej.

Struktura systemu w najprostszej postaci zakłada, że istnieje jeden centralny serwer, na który zgrywane są dane z wszystkich obiektów (ciepłowni, węzłów). Transmisja inicjowana jest z obiektów. Dodatkowo obiekty mogą wysyłać swoje dane na lokalne terminale oraz ewentualnie bezpośrednio na inne obiekty.

Użytkownicy indywidualni oraz ewentualnie inne obiekty pobierają dane z serwera centralnego - tu także transmisja inicjowana jest z obiektów, serwer centralny zawsze jest stroną bierną.

Opisany schemat czasami może się komplikować - czyli mogą istnieć serwery pośredniczące, które dla pewnej grupy obiektów stanowią "serwer centralny".