5.3.8. Określanie kolejności wykresów i raportów.

Jeżeli nie nadamy atrybutów prior wykresom, kolejność okien w programie przeglądającym będzie zależna od kolejności (indeksu IPC) pierwszego widocznego w oknie parametru. Za pomocą wspomnianego atrybutu możemy tą kolejność zmieniać.

Kolejność wystąpienia okna ostatecznie określane jest przez najmniejszy atrybut spośród wszystkich wykresów występujących w oknie. Może to łatwo spowodować pewien chaos i trudności z późniejszym układanie okien, jeżeli będziemy mieli dużo atrybutów prior. Dlatego zaleca się nadawanie atrybutu tylko jednemu (np. pierwszemu) wykresowi w oknie. Dzięki temu zmiana kolejności będzie wymagała zmiany tylko jednego atrybutu.

Zagadnieniem mogącym sprawiać też problemy jest ustalanie kolejności wykresów przy korzystaniu z szablonów. Polecanym rozwiązaniem jest edycja szablonu tak, aby wszystkie wykresy miały priorytety ustalone jako liczby z zakresu od 1 do 2, czyli np. 1.10, 1.23 itp. Część ułamkowa określa kolejność wykresów wewnątrz szablonu. Następnie, przed dodaniem szablonu do konfiguracji należy zwiększyć wszystkie priorytety, tak aby ustalić ich położenie względem innych parametrów już obecnych w konfiguracji. Pomocny w tym może być szablon XSLT move_draw.xsl. Pozwala on wybrać z konfiguracji (lub szablonu) odpowiednie wykresy i zwiększyć lub zmniejszyć ich priorytet. Poniższy przykład zwiększa o 12 priorytet wszystkim wykresom, które w tytule (atrybut title) zawierają ciąg znaków 'Kocioł 1':

xsltproc --stringparam title 'Kocioł 1' --stringparam num 12 \
        /opt/szarp/resources/xslt/move_draw.xsl params.xml > new.xml
Szablon ułatwia więc zmienianie priorytetu dla całych grup wykresów. Jako parametr 'num' można też oczywiście podać liczbę ujemną, co powoduje zmniejszenie atrybutu prior wybranych wykresów. Jako parametr 'title' można podać pusty string '' - wówczas wszystkie wykresy będą miały zmieniony atrybut prior.

W dystrybucji SZARP'a znajduje się także program ipk_move_draws, wywołujący podany wyżej szablon, przez co taki sam efekt można uzyskać wywołując ten program: /opt/szarp/bin/ipk_move_draws 'Kocioł 1' 12 params.xml > new.xml

Innym rozwiązaniem pozwalającym na proste ustalanie kolejności zarówno okien programu przeglądającego jak i samych wykresów oraz raportów jest użycie programu ipkedit, opisanego w rozdziale Sekcja 5.3.9.