Pobierz

Możliwe opcje pobrania oprogramowania:

Zainstaluj pakiety binarne Debiana:

Dostępne jest repozytorium APT’a z pakietami dla aktualnej wersji stabilnej. W celu pobrania pakietów, do pliku /etc/apt/sources.list dodaj adres repozytorium:

deb http://packages.szarp.org/debian buster main non-free

Następnie użyj poleceń:
apt update
apt search szarp
aby wyświetlić listę dostępnych pakietów. Klucz repozytorium APT może być zaimportowany za pomocą następującego polecenia:

wget -O - http://packages.szarp.org/debian/key.asc | apt-key add -

Ostatnim krokiem jest zainstalowanie wybranej paczki poleceniem:
apt install "nazwa_paczki"

Zainstaluj pakiety binarne Ubuntu:

Dostępne są pakiety dla Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa. Instalację pakietów możesz przeprowadzić w ten sam sposób co na Debianie, jedyną różnicą jest inny wpis w /etc/apt/sources.list:

deb http://packages.szarp.org/debian focal main non-free

SZARP na Windowsie (tylko programy klienckie):

Korzystanie z najnowszej wersji SZARP jest możliwe na systemach Windows 10 Professional. W tym celu należy pobrać Ubuntu Shell prosto ze sklepu Microsoft, a następnie zainstalować SZARPa posługując się wskazówkami z powyższych Linuksowych rozdziałów (wpis o Ubuntu).
Na starszych dystrybucjach Windows jest także możliwość używania oprogramowania SZARP, ale miej na uwadze, że nie jest ono już aktualizowane. Można je pobrać tutaj.

Pobierz kod źródłowy

Możesz ściągnąć kod źródłowy i skompilować go samodzielnie. Dostępny jest on w naszym repozytorium GitLab.