Pobierz

Możliwe opcje pobrania oprogramowania:

Pobierz wersję Windows (tylko programy klienckie):

Najnowszą wersję dla Windows można pobrać tutaj.

Zainstaluj pakiety binarne Debiana:

Dostępne jest repozytorium APT’a z pakietami dla aktualnej wersji stabilnej. W celu pobrania pakietów, do pliku sources.list musisz dodać adres repozytorium:

deb http://packages.szarp.org/debian stable main non-free

(Obecnie stable zawiera pakiety dla wydania jessie, jeśli używasz wheezy, użyj nazwy dystrybucji wheezy.) Następnie użyj poleceń apt-get update i apt-cache search szarp aby wyświetlić listę dostępnych pakietów. Klucz repozytorium APT może być zaimportowany za pomocą następującego polecenia:

wget -O - http://packages.szarp.org/debian/key.asc | apt-key add -

Zainstaluj pakiety binarne Ubuntu:

Dostępne są pakiety dla Ubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus. Odpowiedni wpis w liście repozytoriów (sources.list) to:

deb http://packages.szarp.org/debian xenial main non-free

Pobierz kod źródłowy

Możesz ściągnąć kod źródłowy i skompilować go samodzielnie. Dostępny jest on w naszym repozytorium Github.