13.3.4. Definiowanie własnych raportów

Funkcjonalność ta jest wykorzystywana przez program raporter3. Raporty definiowalne można dodać do paramd przesyłając odpowiednio przygotowany XML metodą POST HTTP na adres:

protokół://adres_serwera:port/custom/add

Przesyłany XML powinien być zgodny ze schematem RelaxNG umieszczonym w pliku resources/dtd/params-list.rng (lokalizacja pliku względem głównego katalogu SZARP), używającym przestrzeni nazw o identyfikatorze http://www.praterm.com.pl/SZARP/list. W odpowiedzi otrzymuje się klucz identyfikacyjny, a zdefiniowany raport będzie dostępny pod adresem:

protokół://adres_serwera:port/custom/klucz identyfikacyjny

Zdefiniowany raport będzie dostępny w paramd dopóki będą do niego odwołania (tzn. jeżeli przez określony okres czasu nikt się nie odwoła do powyższego adresu, raport ten będzie usunięty).