13.3.3. Ustawianie wartości parametrów

Ustawianie wartości parametrów jest bardzo proste - polega na dodaniu do ścieżki wpisywanej w przeglądarce opcji put, z wartością będącą żądaną wartością parametru. Ustawianie parametrów możliwe jest tylko przy wykorzystaniu połączenia szyfrowanego. Cała ścieżka może więc mieć postać:

https://localhost:8082/Kociol_1/Sterownik/temperatura_zadana?put=92.3

Należy zwrócić uwagę, że dla różnych typów parametrów dopuszczalne są tylko pewne wartości. Dla większości będą to wartości liczbowe. Inne możliwe zestawy wartości to:

Przy próbie ustawienia wartości parametru przeglądarka poprosi o nazwę użytkownika i hasło. Podany użytkownik musi istnieć na komputerze, na którym działa serwer paramd z podanym hasłem, a poza tym użytkownik musi mieć zapisany w konfiguracji serwera dostęp do podanego parametru (zobacz Sekcja 13.3.1). Przy kolejnym ustawieniu wartości parametru podawanie hasła nie będzie już konieczne, chyba że od ostatniego dostępu do parametru upłynęło więcej niż 5 minut. Ma to zabezpieczyć przed sytuacją, gdy ktoś z uprawnieniami ustawi wartość parametru, po czym zostawi komputer z włączoną przeglądarką.