2.5. Pliki konfiguracyjne programu draw

Program przeglądający draw korzysta z pliku PTT.act (Sekcja 2.3) oraz z własnych plików, opisujących dostępne zestawy wykresów (tzw. okna) i konkretne wykresy. Są dwa rodzaje tych plików, o bardzo zbliżonej składni. Pliki o nazwie ekrnXXXX.cor, gdzie XXXX należy zastąpić nazwą prefiksu konfiguracji zawierają spis okien i wykresów dla konfiguracji. Pliki o nazwie ekrnXXXX.def zawierają spis okien tzw. definiowalnych użytkownika, czyli zestawy wykresów samodzielnie tworzonych przez użytkownika (są one umieszczane w katalogu domowym użytkownika).

Plik ekrnxxxx.cor jest plikiem tekstowym. Wszystkie linie zaczynające się od znaku # (hash) traktowane są jako komentarz i mogą być pominięte, jednak ich kasowanie czy ręczna edycja nie ma większego sensu, ponieważ mogą być one zapisane przez program przeglądający wywołany z opcją:

/opt/szarp/bin/draw -drawupdateekrancor

Ponadto przy każdym zakończeniu program przeglądający zapisuje plik ekrnxxxx.def przypadku, gdy w danej sesji użytkownik przeglądał okna definiowalne i przynajmniej raz nacisnął w oknie tworzenia okna definiowalnego przycisk Ze zmianami.

Dobrze jest, jeśli dany wykres występuje tylko raz w pliku ekrnxxxx.cor (wszystkie wykresy w pliku ekrnxxxx.def pochodzą z pliku ekrnxxxx.cor), choć w praktyce zasada ta jest często łamana. Jest to o tyle niewygodne, że w oknie wyboru wykresów do okna definiowalnego umieszczone są nazwy pierwszych okien w pliku ekrnxxxx.cor, w których występują te wykresy, co czasem może być mylące dla użytkownika (wybrał np. Kocioł1|Wydajność, a pokazuje mu się potem Wydajności ciepłowni|Wydajność kotła 1).

W dalszej części tekstu jako nazwy pól przyjęto właśnie umieszczone przed nimi komentarze.

2.5.1. Struktura pliku ekrnxxxx.cor

nazwa_ciepłowni
ilość_okien
<opis_okna_1>
<opis_okna_2>
...
<opis_okna_n>

Pola: