2.3. Plik PTT.act

Plik PTT.act opisuje mapowanie parametrów na indeksy w bazie w formacie CodeBase, a także zawiera szereg informacji o parametrach, takich jak pełna nazwa, skrót, jednostka, czy precyzja reprezentacji danych. Plik jest wykorzystywany przez dużą część programów SZARP 2.1, w szczególności meaner, draw, dysp. Numer linii z opisem parametru w pliku jest często wykorzystywany przez starsze programy jako identyfikator parametru (zwykle liczony od 1, opis parametru pierwszego parametru znajduje się w linii 2). Jest on bezpośrednio przeliczalny na indeks w bazie (numer rekordu i numer pola) według zależności:

numer_rekordu = (indeks_PTT - 1) / 15 + 1
numer_pola = (indeks_PTT - 1) % 15

Pierwsza linia w pliku PTT.act zawiera 3 liczby, oddzielone spacjami. Pierwsza to teoretycznie numer wersji formatu pliku, w praktyce zawsze jest to 1. Druga liczba to ilość parametrów zapisywanych do bazy. Trzecia (nie mniejsza od drugiej) to ilość opisów parametrów w pliku (równa liczbie linii pliku minus 1). Opisów parametrów może być więcej niż parametrów zapisywanych do bazy, bo nie wszystkie parametry muszą być zapisywane do bazy. Każda linia z opisem parametru ma następujący format:

[indeks IPC] [precyzja] [skrót nazwy] [pełna nazwa] [jednostka];[nazwa wykresu]#komentarz

Znaczenie poszczególnych pól jest następujące:

Opisy parametrów niezapisywanych do bazy mogą być pozbawione części od średnika włącznie.

Przykładowy fragment zawartości pliku:

1 32 36
0 1 Tcie Armii Ludowej:Węzeł:temperatura wody z ciepłowni [°C];Temp. wej. w węźle# (1, 0)
1 1 Tpow Armii Ludowej:Węzeł:temperatura wody powrotnej [°C];Temp. powrotna# (1, 1)
2 2 Gw Armii Ludowej:Węzeł:przepływ węzła [t/h];Przepływ węzła# (1, 2)
3 3 Qw Armii Ludowej:Węzeł:moc węzła [MW];Wydajność węzła# (1, 3)
4 1 Tzew Armii Ludowej:Węzeł:temperatura zewnętrzna [°C];Temp. zewnętrzna# (1, 4)
5 1 Tcox Armii Ludowej:Węzeł:temperatura CO w funkcji zewnętrznej [°C];Temp. zad. CO od z.# (1, 5)
6 1 Tcok Armii Ludowej:Węzeł:zadana temperatura CO [°C];Temp. zadana CO# (1, 6)7 1 Tco Armii Ludowej:Węzeł:temperatura wyjściowa CO [°C];Temp. wyj. na CO# (1, 7)
8 1 Tpn Armii Ludowej:Węzeł:temperatura powrotna z CO [°C];Temp. powrotu z CO# (1, 8)
9 3 DPx Armii Ludowej:Węzeł:zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa];Zadana dyspozycja# (1, 9)
10 3 DP Armii Ludowej:Węzeł:ciśnienie dyspozycyjne [MPa];Ciśnienie dyspoz.# (1, 10)
11 1 Polz Armii Ludowej:Węzeł:połozenie zaworu upustowego [%];Połozenie upustu# (1, 11)
12 1 Tre1 Armii Ludowej:Węzeł:temperatura rezerwowa 1 [°C];Temp. rezerwowa 1# (1, 12)
13 1 Tre2 Armii Ludowej:Węzeł:temperatura rezerwowa 2 [°C];Temp. rezerwowa 2# (1, 13)
15 1 Kenl Armii Ludowej:Węzeł:energia z licznika lsw [GJ];Energia lsw# (1, 14)
16 1 Kenm Armii Ludowej:Węzeł:energia z licznika msw [GJ];Energia msw# (2, 0)
17 0 Kwol Armii Ludowej:Węzeł:woda z licznika lsw [m3];Woda lsw# (2, 1)
18 0 Kwom Armii Ludowej:Węzeł:woda z licznika msw [m3];Woda msw# (2, 2)
19 0 Khl Armii Ludowej:Węzeł:czas pracy z licznika lsw [h];Czas pracy lsw# (2, 3)
20 0 Khm Armii Ludowej:Węzeł:czas pracy z licznika msw [h];Czas pracy msw# (2, 4)
21 2 Ktz Armii Ludowej:Węzeł:temperatura zasilania z licznika [°C];Temp. zasilania# (2, 5)
22 2 Ktp Armii Ludowej:Węzeł:temperatura powrotu z licznika [°C];Temp. powrotu# (2, 6)
23 1 Kml Armii Ludowej:Węzeł:moc z licznika lsw [kW];Moc lsw# (2, 7)
24 1 Kmm Armii Ludowej:Węzeł:moc z licznika msw [kW];Moc msw# (2, 8)
25 3 Kpl Armii Ludowej:Węzeł:przepływ z licznika lsw [t/h];Przepływ lsw# (2, 9)26 3 Kpm Armii Ludowej:Węzeł:przepływ z licznika msw [t/h];Przepływ msw# (2, 10)
26 3 Kpm Armii Ludowej:Węzeł:przepływ z licznika msw [t/h];Przepływ msw# (2, 10)
27 1 Kmsl Armii Ludowej:Węzeł:moc szczytowa z licznika lsw [kW];Moc szczytowa lsw# (2, 11)
28 1 Kmsm Armii Ludowej:Węzeł:moc szczytowa z licznika msw [kW];Moc szczytowa msw# (2, 12)
29 0 Kinl Armii Ludowej:Węzeł:informacja z licznika lsw [-];Informacja lsw# (2, 13)
30 0 Kinm Armii Ludowej:Węzeł:informacja z licznika msw [-];Informacja msw# (2, 14)
34 5 Zupo Armii Ludowej:Węzeł:zawór mieszania otwarty [%];Zawór upustowy otw.# (3, 0)
35 5 Zupz Armii Ludowej:Węzeł:zawór mieszania zamknięty [%];Zawór upustowy zam.# (3, 1)
14 1 imco Armii Ludowej:Węzeł:czas trwania impulsu ruchu zaworem CO [s];-
31 0 wel Armii Ludowej:Węzeł:zakodowany stan wejść logicznych [-];-
32 5 Alat Armii Ludowej:Węzeł:praca automatyczna w lecie [-];-
33 5 Azim Armii Ludowej:Węzeł:praca automatyczna w zimie [-];-