Co tam Panie w SZARPie?

Oj, obijaliśmy się ostatnio z uzupełnianiem http://szarp.org. Nie żeby w SZARPie nic się nie działo, co to to nie. Z powodu właśnie takich zajęć jak rozwój SZARPa i intensywna praca, aktualizowanie strony odkładane było ad calendas graecas. Jednak tego zaniedbania nie dało się zbyt długo ukryć przed szefostwem 😉 Po kilkukrotnym nagabywaniu, że nic tu się nie dzieje, nie pozostało nam nic innego, jak nadrobić zaległości. Oto krótka notka z tego co u SZARPa słychać.

Niewątpliwie największą (ciągle będącą w fazie „prodkucji”) zmianą to nowy format bazy danych SZARPa. Cała ta fatyga z nowym formatem bazy danych ma taki cel, by SZARP mógł przechowywać w sposób efektywny dane z (niemal) dowolną rozdzielczością czasową. Oprócz tego że SZARP będzie bardziej „precyzyjny”, to także:

 • Baza danych będzie zajmowała mniej miejsca na dysku.
 • Skróci się czas synchronizacji bazy danych.
 • Zniknie podział na synchronizowane na lokalny komputer wartości 10-minutowe oraz pozostające wyłącznie na serwerze, do których dostęp wymaga aktywnego połączenia do serwera/internetu średnie 10-sekundowe.
 • Przy nowym formacie bazy danych wszystkie dane będą sychronizowane na lokalny komputer, a późniejszy do nich dostęp będzie możliwy off-line.

Jedną ze zmian wprowadzanych do bazy danych niejako przy okazji, to obsługa wielu typów danych. Aktualna baza SZARPa pozwala na przechowywa nie tylko jednego typu daych, co w zdecydowanej większości wypadków jest wystarczające, ale dla niektórych rodzajów parametrów jednak nieoptymalne i wymagające ekstra zabiegów, gdy dany parametr nie pasuje do jednego ogólnie przyjętego profilu. Razem z nowy formatem i silnikiem bazy danych przybędzie więcej ciekawych możliwości, ale o nich szczegółowo opowiemy jak będziemi mieli już wszystko gotowe. Z pozostałych nowinek, może nie tak dużych jak zmiana formatu bazy danych, ale też wartych uwagi, wymienić można:

 • Do draw3 dodana została opcja ekstrakcji danych, chociaż w dużej mierze duplikuje ona funkcjonalność ekstraktora3 to pozwala na szybkie (bez potrzeby odpalnia dodatkowej aplikacji) wykesportowanie danych do pliku. W odróżnieniu od ekstraktora3, w draw3 można eksportować dane z zestawów użytkownika oraz sieciowych. Biblioteka obsługująca logowanie w SZARPie „liblog” została rozbudowana o obsługę konfigurowalnych backednów. Dzięki tej zmianie SZARP potrafi logować z na kilka sposobów:
  – Logowanie klasyczne – jest to sposób wykorzystywany dotychczas przez SZARPa, logowanie odbywa się poprzez bezpośrednie pisanie do plików
  – Syslog – ten backend loguje za pomocą standardowej unixowej biblioteki syslog
  – Async_syslog – to naszego wlasnego autorstwa, oparta na liblog biblioteka implementująca protokół syslog, napisana z myślą o aplikacjach wykorzystującyh libevent
 • W draw3 na wykresach rocznych, miesięcznych, tygodniowych oraz okresu sezonu możliwe jest wybranie czy każdy punkt ma reprezentować:
  – wartość średnią parametru dla właściwego okresu czasu (roku dla dekady, miesiąca dla roku, itd.), jest to domyślny (i jedyny dostępy dotychczas) sposób rysowania wykresów
  – ostatnią wartość z okresu reprezentowanego przez punkt (czyli np. na ekranie rocznym każdy punkt będzie reprezentował wartość parametru z ostaniego dnia miesiąca godziny 23:50) różnicę między ostatnią a pierwszą wartośćią 10-minutową próbką dla okresu reprezentowanego przez punkt (np. dla roku będzie to różnica między wartością z 23:50 ostatniego dnia miesiąca a 00:00 pierwszego dnia miesiąca)
  Ostatnie dwa warianty są szczególnie przydatne przy rysowaniu parametrów reprezentujących wartośći licznikowe. Zmiany sposobu rysowania wykresów dokunuje się z menu kontekstowego listy wykresów (z prawej strony okna).
  i jak zwykle, mnóstwo drobnych usprawnień i bug-fixów.