SZARP 3.1.97

W ciągu ostatniego miesiąca developerzy SZARP’a wykonali ponad 40 zmian w kodzie. Najważniejsze z nich to:

 • Poprawiono prezentację wartości 32-bitowych (parametrów tzw. „sklejanych” – np. wartości z liczników energii/wody) w programach paramd/raporter.
 • Driver do protokołu ModbusTCP może obsługiwać więcej niż 128 parametrów dla pojedynczego urządzenia.
 • Wyłączono potencjalnie szkodliwą opcję ustawienia ścieżki do katalogu z danymi w systemie Linux w programie Centrum Sterowania SZARP – ścieżka ta dla systemu Linux nie powinna być zmieniana.
 • Poprawki w driverze do protokołu Modbus RTU – poprawiona obsługa portu szeregowego, czytanie konfiguracji, synchronizacja czasowa.
 • W przypadku braku danych Raporter wyświetla 'brak danych’ (poprzednio 'unknown’ – komunikat nie był lokalizowany).
 • Nowa funkcja w Centrum Sterowania SZARP – użytkownik może wybrać bazy, które nie będą pokazywane w programach SCC, Ekstraktor, Draw3.
 • Usprawnienia w obsłudze komentarzy w Programie Przeglądającym Draw3 – nazwa serwera może być podana wpostaci nazwy DNS a nie adresu IP, domyślne wartości użytkownika/hasła pobierane są z Synchronizatora SZARP; podstawowa obsługa konfiguracji zagregowanych.
 • Dodane dokumentacja funkcji 'komentarze’ Programu Przeglądającego.
 • Podstawowa administracja użytkownikami komentarzy może być wykonywana za pomocą interfejsu WWW programu ssweb.
 • Poprawiono rejestrację kluczy nowych użytkowników Synchronizatora SZARP (problem z uprawnieniami).
 • Eksperymentalne wsparcie dla nowego sposobu rysowania wykresów w Programie Przeglądającym z użyciem API wxGraphicsContext.
 • Poprawione zależności dla programu Filler – umożliwia instalację na nowych wersjach Debiana.
 • Automatyczna aktualizacja SZARP dla Windows pobiera prawidłowo nową wersję oprogramowania z portalu SourceForge.net.
 • Uaktualniono Instrukcję Eksploatacji Systemu SZARP.