Film o Programie Przeglądającym na YouTube

W serwisie YouTube pod adresem http://www.youtube.com/watch?v=jktQu56L9Fk dostępny jest 6-minutowy film prezentujący podstawy obsługi Programu Przeglądającego systemu SZARP. Film omawia najważniejsze dostępne operacje – uruchamianie programu, wybór wykresu i rodzaju średnich, nawigację po wykresach, korzystanie z pomocy.