SZARP 3.1.53

Udostępniono wersję 3.1.53 oprogramowania SZARP. Najważniejsze zmiany w stosunku do wersji 3.1.1:

  • Nowa funkcja komentarzy w programie przeglądającym draw3. Komentarz to krótkie tekstowe informacje przyporządkowane do zestawu wykresów (lub wszystkich danych) i konkretnej daty/godziny. Mogą opisywać jakieś istotne zdarzenie (np. awarię jakiegoś urządzenia) lub zawierać informacje dla obsługi. Komentarze są trzymane na centralnym serwerze i dystrybuowane do użytkowników oglądających dane z konkretnej instalacji za pomocą protokołu typu RPC. Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą dodawać i edytować komentarze.
  • Skrypty startowe dla komputerów pełniących role terminala zostały dostosowane do typowego dla wersji 3 systemu sposobu przekazywania wartości chwilowych.
  • W programie ekstraktor3 poprawiono obsługę formatu Open Document Spreadsheet, istnieje obecnie możliwość ekstrakcji danych do tego formatu także na platformie Windows.
  • Poprawiono i usprawniono definiowanie raportów użytkownika w programie raporter3.
  • Parametry definiowalne użytkownika teraz także pod systemem Windows korzystają z szybszej wersji interpretera języka LUA wykorzystującego mechanizm just-in-time compilation.
  • Opracowano i wdrożono nowe systemy budowania wersji systemu SZARP zarówno na platformę MS Windows jak i Linux. Te dwa nowe rozwiązania korzystają z nowej lokalizacji źródeł systemu SZARP – portalu https://sourceforge.net, główne repozytorium pakietów Debiana zostało przeniesione na serwer http://szarp.org. Pakiety dla wersji stable i unstable mają obecnie odpowiednie zależności binarne.