Zmiana numeru wersji – SZARP 3.1

Główny numer wersji systemu SZARP został podniesiony z 3.0 do 3.1. Głównym powodem zmiany jest przeniesienie repozytorium kodu źródłowego na portal SourceForge.net. Wersje pobierane z sf.net mają numery wersji w postaci 3.1.X, gdzie X jest numerem wersji repozytorium Subversion. Najważniejsze zmiany w stosunku do wersji 3.0 to:

  • Nowe repozytorium APT pod adresem http://szarp.org/debian, zawierające paczki dla wersji stabilnej i niestabilnej Debiana.
    – Instalator dla Windows jest dostępny bezpośrednio ze strony projektu na SourceForge.net – http://sourceforge.net/projects/szarp.
  • W repozytorium pozostał tylko kod na licencji GPL, nie ma więc dłużej potrzeby podwójnego licencjonowania. Część nie-wolnego kodu została przeniesiona do wtyczki, dostępnej jako binarny pakiet Debiana o nazwie szarp-proprietary-daemons.
  • Pakiet jest do ściągnięcia z sekcji non-free repozytorium APT.
  • Dodano możliwość eksportu z programu Ekstraktor w formacie ODF (OpenOffice 2.0 i późniejsze).
  • Kod jest kompatybilny z dystrybucją Ubuntu – powinno dać się ze źródeł budować paczki Ubuntu. Planujemy uruchomienie repozytorium z pakietami dla Ubuntu.
  • Wiele innych poprawek w programach i dokumentacji. Chwilowo nie działa automatyczna aktualizacja SZARP pod Windows – oprogramowanie aktualizacyjne nie sprawdza dostępności nowych wersji na SourceForge; pracujemy nad odpowiednią poprawką.