Przeprowadzka z Subversion na Git

Począwszy od dzisiaj, SZARP używa Git jako systemu kontroli wersji kodu źródłowego. Git jest otwartym, darmowym systemem kontroli wersji, stworzonym przez Linusa Torvaldsa na potrzeby jądra Linuksa. Jest używany przez wiele innych projektów, w tym Android, Debian, Fedora, GIMP, GNOME,  Perl, Qt,  Samba, Wine, X.Org. Powody zmiany są zapewne podobne jak dla wielu innych projektów, które porzuciły scentralizowane systemy kontroli wersji na rzecz posiadających większą funkcjonalność systemów rozproszonych, takich jak Git, Baazar czy Mercurial. Git został wybrany ze względu na swoją stabilność i dojrzałość, dużą prędkość działania i doskonałe wsparcie dla tworzenia/łączenia gałęzi kodu. Nadal używamy SourceForge, kod źródłowy może być pobrany za pomocą komendy:

  • git clone git://szarp.git.sourceforge.net/gitroot/szarp/szarp

Efektem ubocznym zmiany może być rzadsze podnoszenie numeru wersji SZARP. Poprzednio jako numer wersji używany był numer wersji Subversion, zmieniany przy każdej zatwierdzanej zmianie w kodzie. Ponieważ Git nie używa numerycznych, rosnących nazw wersji, numer wersji SZARP nie będzie zwiększany automatycznie, ale będzie to wymagało świadomej decyzji programisty. Dzięki temu zmiany numerów wersji będą lepiej odpowiadały rzeczywistym zmianom w funkcjonalności.