Stabilny SZARP 3.1.406 – szybsze parametry Lua

Wydana została nowa stabilna wersja SZARP – 3.1.406. Najważniejsze zmiany w tej wersji:

  • Kilka istotnych poprawek, w tym naprawienie błędu z uruchamianiem demonów linii (sterowników urządzeń) przez proces parcook.
  • Automatycznie generowana dokumentacja dla wszystkich sterowników urządzeń.
  • Nowy sterownik setdmn pozwalający na ustawianie wartości parametrów przez sieć oraz towarzyszący mu klient graficzny setter (tłumaczone jako ustawiacz). Funkcjonalność ta mogła być uzyskana przez połączenie istniejących wcześniej elementów systemu, ale nowe rozwiązanie jest prostsze w konfiguracji i bardziej niezawodne.
  • Import i eksport zestawów definiowalnych w programie przeglądającym draw3. Definiowane przez użytkownika zestawy parametrów mogą być zapisywane do pliku i importowane przez innych użytkowników czy na innym komputerze. Nowa funkcja Edytuj jako nowy w programie przeglądającym, upraszczająca tworzenie zestawu parametrów użytkownika na podstawie istniejącego zestawu.
  • Optymalizator parametrów Lua. Język Lua pozwala na dużą elastyczność w tworzeniu parametrów definiowalnych, ale obliczanie przez komputer parametrów w Lua może być wolne – przynajmniej jak na standardy SZARP – czyli użytkownicy mogą w przypadku bardziej skomplikowanych formuł nawet zauważać proces obliczania i wyświetlania parametrów. Nowy moduł SZARP potrafi zrozumieć dużą część języka Lua, łącznie z odwołaniami do funkcji specyficznych dla SZARP. Większość formuł może być sparsowana i trzymana w postaci przetworzonej, dzięki czemu wartości parametrów są obliczane nawet szybciej niż tradycyjne parametry SZARP zapisywane w Odwrotnej Notacji Polskiej (RPN). Jeśli parametr jest zbyt złożony, aby został przetworzony przez optymalizator, jest przekazywany do wykonania przez interpreter Lua. Nowa funkcjonalność pozwala użytkownikom SZARP na jeszcze szybsze analizowanie danych historycznych.

Ta wersja SZARP jest jednocześnie ostatnią opublikowaną wersją bazującą na repozytorium Subversion. Warto także wypróbować nową wersję niestabilną 3.1.409, zawierającą całkowicie nową funkcjonalność – wykresy trójwymiarowe (3D) do analizy zależności między 3 parametrami. Prace nad tą funkcjonalnością nie jest jeszcze zakończona, można spodziewać się błędów.