Próbki 10-sekundowe już dostępne.

Najmocniejszą stroną systemu SZARP są jego możliwości analizowania danych historycznych. Dotychczas analiza ta była ograniczona do rozdzielczości 10-minut na pojedynczą dostępną próbkę. Zwykle jest to wystarczające w głównych zastosowaniach SZARP, czyli wolnozmiennych procesach w systemach ciepłowniczych. Większość systemów SCADA potrafi jednak lepiej lub gorzej prezentować trendy historyczne z większą rozdzielczością. Najnowsza niestabilna wersja SZARP zawiera więc możliwość zapisywania i wyświetlania próbek z rozdzielczością 10-sekundową.

Program przeglądający wyświetlający próbki 10-sekundowe

SZARP od początku umożliwiał zbieranie i wyświetlanie próbek z kilkusekundową rozdzielczością, ale do bazy danych historycznych zapisywane były średnie 10-minutowe i jedynie one dostępne były do późniejszej analizy na wykresach. Nowa wersja wprowadza dodatkowy proces (prober) zajmujący się zapisywaniem na dysk także próbek 10-sekundowych. Zapis odbywa się w specjalizowanym formacie, zbliżonym do używanego do zapisu próbek 10-minutowych. Dodatkowe dane zapisywane są jednak w oddzielnej lokalizacji na dysku i ze względu na swój sporo większy rozmiar nie podlegają standardowemu mechanizmowi replikacji za pomocą sieci Internet. Udostępnianiem próbek 10-sekundowych zajmuje się inny proces (probes_server), który umożliwia dostęp do próbek za pomocą sieci TCP/IP. Główna biblioteka dostępu do danych systemu SZARP została rozszerzona o możliwość odpytywania na bieżąco przez sieć o żądane przez aplikacje wartości próbek. W ten sposób funkcjonalność próbek 10-sekundowych staje się dostępna w programie przeglądającym a także dla skryptów w języku Lua i tradycyjnych parametrów definiowalnych. Dostęp do nowych danych mogą też uzyskać inne programy, np. Ekstraktor – choć on akurat wymaga jeszcze nieco pracy. Próbki 10-sekundowe dostępne są dla każdego klienta, który może połączyć się bezpośrednio ze źródłowym systemem SZARP. Domyślnie działają więc w tradycyjnym układzie z serwerem i terminalami SZARP w sieci lokalnej. W razie potrzeby jest możliwość tunelowanie danych, np. przez połączenie VPN, w celu dostępu zdalnego.
Pozostało jeszcze sporo pracy (np. z poprawieniem wszystkich błędów w wersji dla Windows), ale nowa funkcjonalność powoli staje się na tyle dojrzała, że powinna pojawić się w kolejnej stabilnej wersji systemu SZARP.