Nowości w SZARPie

Lista zmian w systemie SZARP które pojawiły się w trakcie ostatnich dwóch miesięcy:

 • Dodano eksperymentalny szybszy parser XML do biblioteki IPK – powinno to przyspieszyć uruchamianie programów SZARP oraz zmniejszyć zużycie pamięci.
 • W programie przeglądającym dodano opcję sortowania wykresów z aktualnego zestawu względem ich wartości minimalnej/maksymalnej/średniej lub wartości z sumowania godzinowego. Sortowanie uwzględnia okres aktualnie wyświetlany lub zaznaczony za pomocą rozdwojonego kursora.
 • W programie przeglądającym dodano automatyczne przydzielanie kolorów wykresów dla zestawów o dużej ilości wykresów.  Poprawki zachowania programu przeglądającego dla zestawów z dużą ilością wykresów.
 • Poprawki w wyświetlaniu udziału procentowego w tooltipie okna wartości sumarycznych w programie przeglądającym.
 • Poprawka w programie przeglądającym w obsłudze automatycznego wykrywania języka – dodano opcję „automatycznie” do menu wyboru języka.
 • Przyspieszono w programie przeglądającym zmianę okresu dla zestawów z dużą ilością wykresów.
 • Dodano nowy skrót klawiszowy „?” w programie przeglądającym, wyświetlający pełną nazwę aktywnego parametru
 • Usunięto z paska ikon w programie przeglądającym ikonę zmiany języka; inicjalizacja ustawień językowych programu została usprawniona, dodano możliwość automatycznego wykrywania języka na podstawie ustawień systemu.
 • Program do masowego zapisu danych do bazy SZARP (szbwriter) uzyskał nową opcję w pliku konfiguracyjnym (fill_how_many_sec) pozwalającą na automatyczne uzupełnianie przerw w plikach z próbkami 10-sekundowymi. Praca programu została także kilkukrotnie przyspieszona, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia procesora.
 • Ułatwiono korzystanie z okien Wartości średnie, Wykres XY i Wykres XYZ w programie przeglądającym – wykresy i okres do wyświetlenia są ustalane na podstawie aktualnie wyświetlanego zestawu w głównym oknie programu. Jest to szybsze i wygodniejsze niż dotychczasowa konieczność wybierania wykresów z listy, a czasu z kalendarza.
 • Wiele drobnych poprawek w programie przeglądającym: poprawki w drukowaniu, poprawione rysowanie osi czasu, usunięta awaria programu przy wyświetlaniu wykresu XYZ, poprawka przesuwania kursora za pomocą klawiszy strzałek przy wciśniętym klawiszu Shift.
 • Poprawki i usprawnienia w meta-demonie boruta: poprawki w ustawianiu parzystości i ustawianie maski wielkości znaków (character size) portu szeregowego, poprawki w obsłudze trybu Modbus ASCII, poprawki w zależnościach czasowych w sterowniku protokołu ZET.