SZARP wchodzi w rok 2012

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku użytkownikom systemu SZARP życzy zespół programistów Waszego ulubionego systemu SCADA!  oto lista ostatnich zmian w SZARPie:

  • Do systemu SZARP dodano bibliotekę libpyszbase. Biblioteka ta pozwala na dostęp do bazy danych SZARPa z poziomu języka Python. W bibliotece znajdują się funkcje służące do wyszkuwania danych oraz pobierania wartości parametrów. Możliwy jest dostęp do dowolnych rodzajów średnich (wliczając w to próbki 10-sekundowe). Jednym z celów wprowadzenia tej biblioteki było ułatwienie integracji systemu SZARP z innymi systemami informatycznymi. Bardzo często zachodzi potrzeba eksportu danych z SZARPa do innego systemu w jakimś specyficznym formacie. Dotychczas sprowadzało się to do pisania skrytpów które wywoływały istniejące aplikacje systemu SZARP by pobrać dane z bazy szbase, było to rozwiązanie pod kilkoma względami nieidealne: mało wydajne, wymagało pisania kodu parsującego wyjście istniejących narzędzi szarpa (uciązliwe i nieeleganckie). Teraz dostęp do bazy szbase odbywa się w sposób natywny dla języka Python, co jest wyjściem najlepszych z możliwych.
  • W najnowszej wersji szarpa dodano nową aplikację o nazwie pyipk. W tej chwili pozwala ona na wygodne przeglądanie plików konfiguracyjnych szarpa oraz edytowanie ich przy pomocy metody drag’n’drop. Docelowo program ma pozwolić na generowanie konfiguracji od zera
  • Poprawiono błąd w demonie k601dmn.
  • Poprawiono stabilność działania serwera komentarzy – serwer komentarzy automatycznie wznawia połaczenie z bazą danych gdy zostanie ono zerwane.
  • Wprowadzono zmiany umożliwiające kompilację SZARPa z nowszą wersją biblioteki boost, dzięki czemu SZARP może korzystać z wersji tych bibliotek dostępnych w standardowych repozytoriach debiana/ubuntu
  • Zmiany w obsłudze niepoprawnie/niekompletych zestawów użytkownika, jest to konsekwencja wprowadzenia obsługi zestawów sieciowych – wykresy odnoszące się do nieistniejących parametrów nie są automatycznie usuwane, a pojawiają się w programie przeglądającym z oznaczeniem '***’, użytkownik może je usunąc samodzielnie
  • Przyśpieszono inicjazlizację bazy szbase dla konfigruacji zawierających dużą ilość parametrów drawdefinable korzystających z formuł RPN
  • Rozbudowano dokumentację wykresów XYZ o opis 2 wariantów tych wykresów, dodano także wyjaśnienie w jaki sposób wykresy te są generowane z wartości parametrów