Co w SZARPie piszczy

Lato się kończy, nasi użytkownicy na pewno już wrócili z wakacji. By zaspokoić zżerającą ich ciekawość – co działo się z ich ulubionym systemem SCADA gdy wypoczywali – zamieszczamy listę ostatnich zmian i zachęcamy do samodzielnego wypróbowania najnowszej wersji SZARPa:

 • Dodana możliwość ustawiania adresu serwera w skrypcie szrsync przez zmienną środowiskową SZRSYNC_SERVER.
 • Poprawka błędu w aplikacji szbwriter (nieprawidłowa asercja).
 • Dodane logowanie adresów IP połączeń do serwera synchronizacji SZARP.
 • Dodana dokumentacja instalacji pośrednika dla protokołu DDE pod Windows.
 • Poprawki w oknie wyboru daty w aplikacjach SZARP.
 • Dodana w programie przeglądającym możliwość kopiowania nazwy aktualnie wybranego parametru do schowka.
 • Okręgi wokół punktów wykresu X/Y w programie przeglądającym rysowane są także w trybie uśredniania wartości.
 • Poprawki w szablonach XSLT synoptyki ISL dla biblioteki python-lxml  wersjach powyżej 2.2.8.2.
 • Poprawki w formacie danych dla szndremover – narzędzia do maskowania przerw w zbieranych przez SZARP danych.
 • Poprawki w programie przeglądającym – prawidłowe odświeżanie listy parametrów w oknie edycji parametrów użytkownika.
 • Usunięta awaria programów przy ładowaniu błędnego pliku konfiguracyjnego params.xml.
 • Poprawka w obliczeniu wartości „zoptymalizowanych” parametrów LUA odnoszących się do parametrów o typie LUA_AV (średnia z wartości).
 • Dodana nowa paczka debianowa szarp-dbg-symbols, zawierająca wszystkie programy z dołączonymi symbolami do śledzenia błędów; przydatna przy analizie zrzutów pamięci z maszyn produkcyjnych.
 • Możliwość konfiguracji skalowania osi wykresów w zestawach definiowalnych w programie przeglądającym.
 • W wykresach X/Y w programie przeglądającym punkty wykresu otoczone są okręgami o promieniu proporcjonalnym do logarytmu z ilości pomiarów odpowiadających danemu punktowi na wykresie.
 • Poprawki w programie przeglądającym: poprawka w automatycznym ustawianiu sumowania godzinowego dla wykresów, poprawka przy przełączaniu na zestaw z wyłączonymi niektórymi wykresami, poprawka w obsłudze zestawów z dużą ilością wykresów.