SZARP 3.1.214

W repozytoriach stable i unstable SZARP pojawiły się wersje odpowiednio 3.1.214 i 3.1.212. Najważniejsze zmiany dotyczą programu raporter3, gdzie zmieniono sposób dostępu do raportów użytkownika.
Poniżej pełna lista zmian w stosunku do wersji 3.1.163:

 • Dostępna jest nowa gałąź w repozytorium apt na szarp.org „karmic”, zawierająca
  SZARP skompilowanego dla Ubuntu w wersji „Karmic koala”.
 • Program przeglądający: możliwe jest teraz ustawienie marginesów, rozmiaru oraz orientacji wydruków przez użytkownika.
 • Niepoprawnie funkcjonujący, pochodzący z biblioteki wxWidgets, mechanizm sprawdzający
  czy kopia właśnie uruchomionego programu jest już uruchomiona (czasami wskazywał błędnie,
  że program nie uruchomiony już działa) został zastąpiony naszą własną implementacją, która nie ma takich problemów.
 • mbrtudmn(demon do komunikacji po Modbus RTU): poprawiono obsługę trybu 'slave’.
 • ipkedit(program do edycji konfiguracji SZARP): dodano obsługę zakresów min-max wykresów oraz ustawiania ich kolorów. Uaktualniono także dokumentację programu.
 • raporter3: program został rozbudowany, wzorce użytkownika są zapisywane automatycznie i są dostępne bezpośrednio z menu – jest to bardziej zgodne z zachowaniem programu draw3, wprowadzano także liczne poprawki i usprawnienia.
 • raporter3: dostępna jest pierwsza wersja dokumentacji.
 • Poprawka w systemie pomocy: poprawnie działa wyszukiwanie dokumentacji z poziomu programów SZARP.