SZARP 3.1.254

Główne zmiany jakie zaszły w SZARP’ie w grudniu obejmują refaktoring kodu aplikacji draw3. Pojawiło się także kilka nowych aplikacji. Szczegóły poniżej:

  • Zasadnicza przebudowa kodu programu przeglądającego, w celu zwiększenia czytelności i możliwości przyszłych modyfikacji. Zmiany wiązały się z wprowadzeniem wielu drobnych usterek, które w większości zostały wkrótce (mamy nadzieję) usunięte.
  • Usunięto oddzielny wątek odpowiadający za zapis na dysk bufora podręcznego programu.
  • Dodano ikony do okien dialogowych w różnych miejscach programu.
  • Wartości parametrów wyświetlane na ciemno-niebieskim tle na niektórych monitorach były słabo widoczne, zmieniono kolor wyświetlanego tła na nieco jaśniejszy.
  • Dodano nową aplikację viszio, pozwalającą na wyświetlanie bezpośrednio na ekranie wartości wybranych parametrów. Program nie jest jeszcze ukończony.
  • Dodano narzędzie 'szbndremover’ do usuwania 'dziur’ w bazie SZARP. Wartości 'brak danych’ zastępowane są średnimi z okolicznych wartości.
  • Poprawiono generowanie odnośników HTML w programie paramd.
  • Dodano nową funkcję M do szybkiego odfiltrowywania za dużych wartości w parametrach definiowalnych.
  • Dodano nowy driver do protokołu Modbus, obsługujący kodowania ASCII i RTU oraz transmisję za pomocą zarówno łącza szeregowego, jak i sieci TCP/IP.