Przykładowe dane i konfiguracje SZARP

Nowo udostępniony pakiet Debiana szarp-examples zawiera 2 przykładowe konfiguracje SZARP, umożliwiające testowanie aplikacji i zapoznanie się ze sposobem konfiguracji serwera SZARP. Pierwsza z nich, o nazwie po prostu test, zawiera ponad 300 MB danych historycznych, pozwalających na pełne przetestowanie możliwości Programu Przeglądającego Draw3 oraz Ekstraktora. Druga, o nazwie stat, zawiera pliki konfiguracyjne dla prostej instalacji serwera SZARP, zbierającego informacje o zużyciu procesora, pamięci i dysku komputera. Pakiet szarp-examples może być pobrany z następującego repozytorium APT:

 • deb http://szarp.org/debian stable main

lub przez ściągnięcie bezpośrednio spod adresu http://szarp.org/debian/pool/main/s/szarp-examples.

SZARP 3.1.97

W ciągu ostatniego miesiąca developerzy SZARP’a wykonali ponad 40 zmian w kodzie. Najważniejsze z nich to:

 • Poprawiono prezentację wartości 32-bitowych (parametrów tzw. „sklejanych” – np. wartości z liczników energii/wody) w programach paramd/raporter.
 • Driver do protokołu ModbusTCP może obsługiwać więcej niż 128 parametrów dla pojedynczego urządzenia.
 • Wyłączono potencjalnie szkodliwą opcję ustawienia ścieżki do katalogu z danymi w systemie Linux w programie Centrum Sterowania SZARP – ścieżka ta dla systemu Linux nie powinna być zmieniana.
 • Poprawki w driverze do protokołu Modbus RTU – poprawiona obsługa portu szeregowego, czytanie konfiguracji, synchronizacja czasowa.
 • W przypadku braku danych Raporter wyświetla 'brak danych’ (poprzednio 'unknown’ – komunikat nie był lokalizowany).
 • Nowa funkcja w Centrum Sterowania SZARP – użytkownik może wybrać bazy, które nie będą pokazywane w programach SCC, Ekstraktor, Draw3.
 • Usprawnienia w obsłudze komentarzy w Programie Przeglądającym Draw3 – nazwa serwera może być podana wpostaci nazwy DNS a nie adresu IP, domyślne wartości użytkownika/hasła pobierane są z Synchronizatora SZARP; podstawowa obsługa konfiguracji zagregowanych.
 • Dodane dokumentacja funkcji 'komentarze’ Programu Przeglądającego.
 • Podstawowa administracja użytkownikami komentarzy może być wykonywana za pomocą interfejsu WWW programu ssweb.
 • Poprawiono rejestrację kluczy nowych użytkowników Synchronizatora SZARP (problem z uprawnieniami).
 • Eksperymentalne wsparcie dla nowego sposobu rysowania wykresów w Programie Przeglądającym z użyciem API wxGraphicsContext.
 • Poprawione zależności dla programu Filler – umożliwia instalację na nowych wersjach Debiana.
 • Automatyczna aktualizacja SZARP dla Windows pobiera prawidłowo nową wersję oprogramowania z portalu SourceForge.net.
 • Uaktualniono Instrukcję Eksploatacji Systemu SZARP.

SZARP 3.1.53

Udostępniono wersję 3.1.53 oprogramowania SZARP. Najważniejsze zmiany w stosunku do wersji 3.1.1:

 • Nowa funkcja komentarzy w programie przeglądającym draw3. Komentarz to krótkie tekstowe informacje przyporządkowane do zestawu wykresów (lub wszystkich danych) i konkretnej daty/godziny. Mogą opisywać jakieś istotne zdarzenie (np. awarię jakiegoś urządzenia) lub zawierać informacje dla obsługi. Komentarze są trzymane na centralnym serwerze i dystrybuowane do użytkowników oglądających dane z konkretnej instalacji za pomocą protokołu typu RPC. Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą dodawać i edytować komentarze.
 • Skrypty startowe dla komputerów pełniących role terminala zostały dostosowane do typowego dla wersji 3 systemu sposobu przekazywania wartości chwilowych.
 • W programie ekstraktor3 poprawiono obsługę formatu Open Document Spreadsheet, istnieje obecnie możliwość ekstrakcji danych do tego formatu także na platformie Windows.
 • Poprawiono i usprawniono definiowanie raportów użytkownika w programie raporter3.
 • Parametry definiowalne użytkownika teraz także pod systemem Windows korzystają z szybszej wersji interpretera języka LUA wykorzystującego mechanizm just-in-time compilation.
 • Opracowano i wdrożono nowe systemy budowania wersji systemu SZARP zarówno na platformę MS Windows jak i Linux. Te dwa nowe rozwiązania korzystają z nowej lokalizacji źródeł systemu SZARP – portalu https://sourceforge.net, główne repozytorium pakietów Debiana zostało przeniesione na serwer http://szarp.org. Pakiety dla wersji stable i unstable mają obecnie odpowiednie zależności binarne.

Zmiana numeru wersji – SZARP 3.1

Główny numer wersji systemu SZARP został podniesiony z 3.0 do 3.1. Głównym powodem zmiany jest przeniesienie repozytorium kodu źródłowego na portal SourceForge.net. Wersje pobierane z sf.net mają numery wersji w postaci 3.1.X, gdzie X jest numerem wersji repozytorium Subversion. Najważniejsze zmiany w stosunku do wersji 3.0 to:

 • Nowe repozytorium APT pod adresem http://szarp.org/debian, zawierające paczki dla wersji stabilnej i niestabilnej Debiana.
  – Instalator dla Windows jest dostępny bezpośrednio ze strony projektu na SourceForge.net – http://sourceforge.net/projects/szarp.
 • W repozytorium pozostał tylko kod na licencji GPL, nie ma więc dłużej potrzeby podwójnego licencjonowania. Część nie-wolnego kodu została przeniesiona do wtyczki, dostępnej jako binarny pakiet Debiana o nazwie szarp-proprietary-daemons.
 • Pakiet jest do ściągnięcia z sekcji non-free repozytorium APT.
 • Dodano możliwość eksportu z programu Ekstraktor w formacie ODF (OpenOffice 2.0 i późniejsze).
 • Kod jest kompatybilny z dystrybucją Ubuntu – powinno dać się ze źródeł budować paczki Ubuntu. Planujemy uruchomienie repozytorium z pakietami dla Ubuntu.
 • Wiele innych poprawek w programach i dokumentacji. Chwilowo nie działa automatyczna aktualizacja SZARP pod Windows – oprogramowanie aktualizacyjne nie sprawdza dostępności nowych wersji na SourceForge; pracujemy nad odpowiednią poprawką.

SZARP – przeprowadzka na SourceForge i szarp.org

SZARP jest rozwijany począwszy od roku 1991/1992, wolnym oprogramowaniem został w roku 2007 i wtedy też został zarejestrowany jako projekt na SourceForge.net – największym światowym portalu Wolnego Oprogramowania. Projekt na sf.net nie był jednak zbyt aktywny – aż do teraz. Główne repozytorium projektu zostało przeniesione na SourceForge, tak więc cały rozwój oprogramowania został skupiony wokół tego portalu. Powstała także nowa strona domowa projektu – http://www.szarp.org, mająca stać się głównym miejscem dla aktualności dotyczących projektu, a także do pobierania oprogramowania i dostępu do dokumentacji.